Profesor strukovnih studija iz oblasti informatike na Visokoj hemijsko tehnološkoj školi strukovnih studija (studijski program Informatika i računarstvo) i Visokoj školi za poslovno industrijski menadžment - Kruševac, organizator i administrator Mudl sajta škole na kome je studijski program specijalističkih strukovnih studija Poslovno industrijski menadžment, akreditovan za učenje na daljinu; takođe administrator kursa Serbian Moodle na službenom sajtu Mudla www.moodle.org i član tima prevodilaca Mudla na srpski jezik

User details

 • Country
  Serbia
 • City/town
  Kruševac
 • Skype ID
  mbojanksStatus

Privacy and policies

Course details

Miscellaneous

Login activity

 • Last access to site
  Wednesday, 27 May 2015, 8:57 PM  (7 years 130 days)