Уводна секција (тематски формат)

  • Општа секција

  • Рачунарство и информатика - V разред

    Пред Вама је 18 лекција које објашњавају основне концепте програмирања у визуелном програмском језику Скреч (енг. Scratch).

    Свака од лекција садржи видео-запис, приручник за ученике и методичку припрему за наставнике.