EDEN 2008 Konferencija

EDEN 2008 Konferencija

napisao/la Miloš Bajčetić -
Broj odgovora: 0
Sledeća konferencija Evropske mreže za obrazovanje na daljinu i elektronsko učenje (European Distance and E-learning Network), jednog od najstarijih evropskih udruženja u ovoj oblasti, biće održana u Lisabonu od 11. do 14. juna 2008. Glavna tema naredna konferencije biće značaj i uticaj kulturoloških aspekata na razvoj elektronskog učenja i obrazovanja na daljinu u Evropi. Krajnji rok za prijavu radova je 1. februar 2008. Za detaljnije informacije o Konferenciji pogledajte na http://www.eden-online.org/eden.php?menuId=7&contentId=652.