Detalji programa


O predavačima i njihovim izlaganjima


K

Karmela Aleksić-Maslać

Prodekan na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta (ZŠEM), rukovodilac istraživanja, korukovodilac MBA programa u domenu upravljanja informacionim sistemima, kao i koordinator EU fondova - HKO projekta.

Kao inženjer i asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu bila je uključena u nastavni i naučni rad i učestvovala je na 10 projekata finansiranih od strane Ministarstva nauke i tehnologije, kao i Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet). Imala je vodeću ulogu u uvođenju prvih projekata vezanih za različite oblike e-učenja u hrvatskom obrazovnom sistemu. Od 2002. godine je rukovodilac IT odeljenja na ZŠEM-u. Razvila je više programa kurseva i igrala važnu ulogu u sistematskom uvođenju e-učenja u nastavni proces na ZŠEM-u, kao i u upravljanju kvalitetom sistema za e-učenje.

Objavila je preko 70 naučnih radova i angažovala se kao recenzent na više konferencija i za nekoliko časopisa.Koja je fora sa forumima

Forumi su neizostavni deo svakog "dobrog" interaktivnog onlajn kursa. U okviru prezentacije podsetićemo se koji sve tipovi foruma postoje kao i kako se mogu podesiti njihovi glavni parametri. Biće, naravno, reči i korisnim pedagoškim "savetima i trikovima" koji mogu unaprediti kvalitet foruma.


M

Marina Panić

Profesorka srpskog jezika i književnosti u Gimnaziji Kraljevo, saostalni pedagoški savetnik.


Moodle Educator Certification: Empowering Educators for Quality Education

How does one provide examples of success in Moodle that educators can replicate in their own classrooms? How do we address digital competencies in engaging learning activities? How can we enable educators to develop their teaching and learning practice with Moodle? This presentation will explore these questions and provide details about the new Moodle Educator Certification: designed by Moodle HQ and brought to life by Moodle Partners.


Moodle sa Zoom + Net Support School

Konferencijski servis Zoom i softver za predavanje Net Support School su odlična kombinacija za korišćenje Moodlea u učionici. Uz pomoć Net Support School rešenja možemo odlično upravljati učionicom, prikazivati svoj ekran učenicima, prikazivati ekran nekog učenika, uključivati i isključivati kompjutere u učionici itd.

Da bi smo mogli kreirati pravu učionicu na daljinu možemo koristiti konferencijski servis Zoom. Softwer je komercijalan ali ima i besplatnu ograničenu opciju. Omogućava audio i video vezu, deljenje ekrana i dr. 


N

Nada Stojičević

Rođena 1971. godine u Nišu gde je završila Elektronski fakultet. Trenutno živi i radi u Pančevu. Profesor je elektro-grupe predmeta u elektrotehničkoj školi "Nikola Tesla", Scientix i Go-Lab ambasador za Srbiju, MIEE i Nearpod Pionear.


Nikolče Šulevski

Dr Nikolče Šulevski je predssednik udruženja Moodle Macedonia. Radi kao profesor nemačkog jezika i aktivno koristi Moodle na više obrazovnih institucije u Bitolju, Makedonija. Doktorirao je na temi "Prihvatanje nemačkog kao stranog jezika uz pomoć platforme MUDL i drugog softvera".


P

Primenjene nauke by Moodle

Primer rešenja izvođenja novog izbornog predmeta "Primenjene nauke" primenom Moodle kursa.


Primjena blended learninga u obuci državnih službenika institucija BiH

Obuka novozaposlenih državnih službenika institucija Bosne i Hercegovine u potpunosti je organizovana u vidu blended learninga. Umjesto nekadašnja četiri dana u učionici sada se obuka izvodi dva dana u učionici, a ostali dio self-study kursevima i webinarima.


Q

QR kodovi i Moodle u nastavi književnosti

Upotreba QR kodova i igrica koje se dodaju na Mudl u nastavi književnosti. Povezivanje književnih dela sa savremenim trenutkom i lokalnom istorijom.


S

Sistematizacija gradiva

Rad predstavlja časove računarstva i informatike u prvom razredu srednje škole Učenici su dobili zadatak da na određene teme naprave pitanja i kreiraju ih u moodle platformi. Na taj način su upoznali osnove Moodle okruženja, kreiranja pitanja, zadataka i lekcija. Rezultat rade bio je test sistematizacija  gradiva koji su rešavali.


Solange Lalonde

Solange Lalonde is the Curriculum Specialist and an Education Advisor for Moodle HQ. Solange is responsible for the design of the curriculum framework for the Moodle Educator Certification program. She has a master's degree in Educational Research in Curriculum and Learning; her thesis introduced the Relational Model for Teaching and Learning.


T

Tijana Augustinov

Profesor informatike u OŠ "uk Karadžić" i TŠ "9. maj" u Bačkoj Palanci. Rezultati na takmičenjima iz informatike:

  • 3. mesto u državi i Evropi na takmičenju Siemens Join Multimedia 2003,
  • 2. mesto u republici na takmičenju Filmić 2013,
  • 1. mesto na republičkom takmičenju Sajt za bezbedan Internet,
  • 2. mesto u republici na takmičenju programske aplikacije.
Autor je priručnika Osnove SketchUp-a, koautor udžbenika iz Informatike za Republiku Srpsku (2002.-2014.), koautor udžbenika za Tehničko i informatičko obrazovanje za 6. razred osnovne škole, autor školskog sajta vukaros.edu.rs, Moodle platforme vukaros.edu.rs/eucenje.

U

Uloga diskusije u e-learning sustavu

Važan dio svakog e-learning sustava, osobito asinkronog, su diskusije. Pomoću diskusije studenti mogu redovito komunicirati s profesorima, ali i između sebe. Asinkrone diskusije nisu vezane za mjesto i vrijeme i omogućuju studentima da razmotre tuđa mišljenja te odgovore na njih na jasan i smislen način. Na taj način moguće je ostvariti puno kvalitetnije diskusije nego u klasičnoj nastavi. LMS sustavi poput Moodlea pored ostalih mogućnosti mogu registrirati i da li se radi o aktivnom ili pasivnom sudjelovanju u diskusiji.

U ovom izlaganju opisat ćemo neke od brojnih mogućnosti koje nudi diskusija. Posebno ćemo analizirati utjecaj diskusije na kvalitetu e-learning sustava. Opisat ćemo otvorene i zatvorene diskusije koje se koriste na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM). Posebno ćemo napraviti analizu sadržaja i opisati korištenje elemenata Netspeaka u diskusiji. Brzi razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) te svakodnevno korištenje novih oblika komunikacije poput Skypea, Facebooka-a, WhatsAppa, SMS-a i sl. na razne načine utječe na promjenu jezika te na stvaranje nove jezične forme - tzv. „Netspeaka“. Analiza sadržaja i mjerenje količine Netspeaka na osnovu razvijenih standarda pokazuje da je količina Netspeaka u diskusiji student-student koja je više neformalna veća od one u diskusiji profesor-student koja je više formalna. Istraživanje također pokazuje da postoji pozitivna korelacija u korištenju Netspeaka između nastavnika i studenata tj. ako nastavnik koji moderira diskusiju koristi pojedine elemente Netspeaka, npr. emotikone, onda će ih i studenti koristiti u većoj mjeri.


V

VR i AR u STEM nastavi na Scientix Moodle

Korišćenje virtuelne i proširene stvarnosti u nastavi je još uvek nedeovoljno zastupljeno i pored velikih potencijala koje može imati. U okviru izlaganja biće predstavljen kurs sa Scientix Moodle portala koji se bavi upravo ovom temom. Osim primera alata i njihove primene u nastavi STEM predmeta biće predstavljena i njihova integracija sa Moodle platformom.


Z

Zdravko Kujundžija

Šef odsjeka za obuku u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine. U mandatu Agencije je razvoj državne službe i organizacija horizontalnih obuka za blizu 4000 državnih službenika. U proteklom periodu učinjen je značajan napredak u primjeni novih tehnologija u obrazovanju.