Ovim putem obaveštavamo sve članove i saradnike da možete da prijavati incidente vezane sa seksualnu zlostavljanje i eksploataciju u okviru aktivnosti Moodle Mreže Srbije na e-mail adresu sze_prijava@mms.edu.rs.