Po obrazovanju lekar. Po završenim studijama godinu dana radio na Institutu za mentalno zdravlje na Odeljenju za dečiju psihijatriju i neuropsihologiju. Nakon toga započeo fakultetsku karijeru na Institutu za histologiju i embriologiju "Aleksandar Đ. Kostič" na kojem se još uvek nalazi. Magistrirao  i doktorirao iz oblasti neuronauka (uže polje interesovanja: plastičnost nervnog sistema i neurobilogija učenja).

Od 1999. aktivno se bavi istraživanjima i praksom u oblasti obrazovnih tehnologija. Autor nekoliko projekata iz oblasti medicinske i onlајn edukacije - Reticulum - online kurs histologije i embriologije, kao i projekta edukacije univerzitetskih nastavnika i saradnika o primeni eUčenja. Koautor i rukovodilac brojnih seminara i radionica. Saradnik na eLearning projektima WUS Austria, EU, ETF i EBRD.

Predsednik UO Moodle Mreže Srbije

Član međunardnih udruženja AMEE (Association for Medical Education in Europe), EDEN (European Distance and E-learning Network), Innovative Teachers, kao i eLearning Task Force Serbia.

Certified eLearning Tutor. Koordinator eLearning Centra Univerziteta u Beogradu.


User profile