123th WeB & Serbian Moodle Moot 2023

123th WeB & Serbian Moodle Moot 2023

by Miloš Bajčetić -
Number of replies: 0

13. WeB & Serbia Moodle Moot

Trinaesti regionalni (zapadnobalkanski) i istovremeno trinaesti srpski Moodle Moot održaće se 2. decembra 2023. godine u hotelu Mladost u Beogradu.

Skup će okupiti eminentne stručnjake iz Srbije i regiona koji će sa učesnicima podeliti svoja iskustva u korišćenju i nadogradnji ove popularne platforme za onlajn učenje.

Osim predavanja po pozivu planiran je i niz izlaganja koja će predložiti domaći i ostali zainteresovani učesnici, pre svega u sekciji "Primer dobre prakse" u kojoj će se i dalje razmenjivati iskustva u radu sa različitim verzijama sistema, interesantnim dodacima i dr. Cilj skupa je kao i ranijih godina deljenje iskustava u korišćenju sistema Moodle, kao i druženje i povezivanje korisnika iz Srbije i okruženja u regionalnu Moodle mrežu.

Učešće na skupu je BESPLATNO za članove udruženja Moodle Mreža Srbije*, HR Open i Moodle Macedonia, koorganizatora skupa.

Za ostale učesnike kotizacija iznosi 3500 dinara (30 evra) za rane registracije do 15. novembra, a nakon toga do kraja roka za prijavu 6000 dinara (50 evra).

Registracija je za potencijalne predavače biće otvorena do 15. novembra, a za ostale učesnike do 25. novembra u 22 h.

Organizatori moota su kao i ranijih godina udruženja Moodle Mreža SrbijeHR Open i Moodle Macedonia.


* Za članove koji članarinu za 2023. godinu uplate do 20. oktobra.